Anaokulu

Yeni Nesil 2000 > Anaokulu

Eğitim Anlayışı

Hoş Geldiniz.

Anaokulumuz, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kanun ve yönetmeliklerine tabi özel bir kurum olarak hizmet vermektedir. Okulumuzda 3, 4 ve 5 yaş gruplarına eğitim verilir ve okulumuz ‘Accréditation Maternelle Francophone’ kalite belgesine sahiptir.

Anaokulumuzda önceliğimiz çocukların kendilerini mutlu ve güvende hissetmeleridir. Okul öncesi programımız, dalında uzman eğitim kadromuz tarafından her öğrencinin farklı geçmişini göz önünde bulundurarak onun kişiliği, gereksinimleri ve kabiliyetleri üzerinde yoğunlaşır. Eğitim programımız birçok uluslararası programın harmanlanmasından oluşan sorgulama odaklı bir programdır.

Temel eğitim olarak; sosyal gelişim, satranç, matematik, yaratıcı sanat, müzik, hareket, dil gelişimi, ilkokula hazırlık, portfolyo çalışmaları ve yaşadığımız dünyayı kapsayan sosyal bilgiler, fen ve doğa bilgisi konularını içerir. Sürekli gelişen kütüphanemiz öğrencilerimizin hizmetindedir. Sınıflarımız iletişime olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir, öğrencilerimiz tüm alan ve kaynakları etkin ve bağımsız olarak kullanırlar.
Bununla birlikte, erken çocukluk döneminde ikinci bir dilin kazanılmasının önemini bilerek, öğrencilerimizin Fransızca dil becerilerini geliştirmeyi hedefleriz.

Okul öncesi çağında oyunun kalıcı öğrenmede çok önemli bir araç olduğunu bilerek ‘Çocuklar oynayarak öğrenir; oyun onların işidir’ mottosundan yola çıkarız. Bu bilinçle günlük programımızda öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici olarak sınıf içinde ve açık alanda kullanılan oyun zamanlarını çok önemseriz.
Yeni Nesil’de öğrencilerimiz kalabalık içinde kaybolmaz ve öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik gelişimleri yakından takip edilir. Bu doğrultuda, okul-aile işbirliği bizim için çok önemlidir.

Okulumuzda tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanlar her zaman birlikte öğrenme sürecine dâhil oluruz. ‘Her çocuk başarabilir’ ilkesinden yola çıkar ve tüm bilgi ve becerilerimizi ana değerlerimiz olan Saygı, Sorumluluk, Dürüstlük, İletişim, Birlik ve Beraberlik, Güzellik, Gurur, Yaratıcılık ve Merak üzerine inşa ederiz.

Çiğdem Mahmoudi
Anaokulu Müdürü

3 Yaş / Petite Section
4 Yaş / Moyenne Section
5 Yaş / Grande Section

Anaokulumuzun 3 yaş sınıfında çocuklarımızın eğitim hayatında ki ilk adımlarını keyifli ve mutlu bir deneyimle başlatmak en önemli ve ilk hedefimizdir.

Programımız çocuklarımızın dünyasını zenginleştirmek, bağımsız hareket edebilme becerilerini desteklemek ve öz güvenlerini geliştirme süreçlerinde şarkılar, çeşitli deneyler, mutfak etkinlikleri, hikâyeler ile keyifli öğrenmeyi amaçlamıştır.

Okulumuzun yabancı dili olan Fransızcaya 3 yaştan itibaren başlıyor, bu dili sevdirmek amacıyla çeşitli oyunlar, şarkılar ve drama çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimizin dil becerilerinin küçük yaşta gelişmesi için ortam sağlıyoruz.

Bununla birlikte spor, müzik ve orff, Fransızca drama, görsel sanatlar gibi uygulamalı derslerle onların gelişim süreçlerini destekliyoruz.

 

 

 

Keşfeden, sorgulayan merak eden, kendini ifade edebilen, farklı bakış açılarını deneyimleyen çocuklar yetiştirmek amacıyla 4 Yaş grubumuzda öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini desteklemek ve bireysel farklılıklarını göz önüne alarak yaş düzeylerine uygun bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal, öz bakım ve dil alanlarında uygun değerler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Türkçe diline hâkimiyet kazanmalarının yanı sıra Fransızca dilini tanımalarını amaçlayan oyun odaklı, drama temelli etkinliklere yer veriyoruz.

4 yaş programımızda öğrencilerimize, çocuk dünyasının parçaları olan deneyler (GEMS- Great Explorations in Math and Science), eğitici oyun etkinlikleri, mutfak etkinlikleri, geziler, hikâye ve şarkılar, zengin içerikli etkinlikler ve en önemlisi oyun yoluyla öğrenmeyi sağlamak, aktif öğrenmeyi hedefliyoruz.

Bununla birlikte, Fransızca drama, satranç, dans, müzik ve orff, görsel sanatlar, spor gibi uygulamalı derslerle dersleri öğrencilerimizin küçük yaşta gelişimine ortam sağlıyoruz.

 

 

5 yaş okul öncesine hazırlık sınıfıdır. Öğrencilerimizin gelişimi için akademik, sosyal-duygusal, fiziksel, bilişsel ve dil alanlarında bütünsel bir süreç hedeflenmiştir. Keşfeden, sorgulayan merak eden, kendini ifade edebilen, farklı bakış açılarını deneyimleyen çocuklar yetiştirmek amacıyla zengin içerikli ve çok çeşitli etkinlikler yapıyor ve yaratıcı drama ve oyun etkinlikleriyle bunu bütünleştiriyoruz.

5 yaş grubu programında ses çalışmaları, düşünme becerileri, kavram, matematik ve çizgi çalışmaları ile GEMS (Great Explorations in Math and Science) çalışmaları ile öğrencilerimizin temel fen ve matematik kavramlarını anlamaları ve sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamak hedeflerimiz arasındadır.

Bununla birlikte ilkokulda temel olacak becerilere sahip olmaları için okuma – yazmaya ön hazırlık programı uygulamaktayız.

5 Yaş hazırlık sınıflarımızda Fransızca drama, satranç, dans, müzik ve orff, görsel sanatlar, spor gibi uygulamalı dersler de haftalık programımıza entegre edilmiştir.

Her yaş grubunda bütünsel gelişim süreç takibini çok önemsiyoruz.

Rehberlik Çalışmaları

Anaokulu psikoloğu, öncelikle öğrencinin kendisini ve çevresini tanımasına yardımcı olur. Okul yaşantıları boyunca çocukların problem çözme becerilerini kazanması, kendini gerçekleştirmesi, karar verme ve uyum sağlama yeteneğini geliştirmesi, bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini sağlıklı olarak gerçekleştirmesine katkıda bulunur. Ayrıca anaokulu psikoloğu, her çocuğun düzenli gelişim takiplerini yapar, varsa normal dışı gelişmelerin erkenden tespit edilmesine yardımcı olurken aileyi bu doğrultuda bilgilendirip yönlendirerek öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlar.

Aylık Yemek Menüsü

Aylık Yemek Menümüze aşağıdaki butonlardan ulaşabilirsiniz. Her ay değişen menümüzü indirebilir ya da çevrimiçi olarak görüntüleyebilirsiniz.