Anaokulu

Yeni Nesil 2000 > Anaokulu

Eğitim Anlayışı

Hoş Geldiniz.

Anaokulumuz, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kanun ve yönetmeliklerine tabi özel bir kurum olarak hizmet vermektedir. Okulumuzda 3, 4 ve 5 yaş gruplarına eğitim verilir ve okulumuz ‘Accréditation Maternelle Francophone’ kalite belgesine sahiptir.

Anaokulumuzda önceliğimiz çocukların kendilerini mutlu ve güvende hissetmeleridir. Okul öncesi programımız, dalında uzman eğitim kadromuz tarafından her öğrencinin farklı geçmişini göz önünde bulundurarak onun kişiliği, gereksinimleri ve kabiliyetleri üzerinde yoğunlaşır. Eğitim programımız birçok uluslararası programın harmanlanmasından oluşan sorgulama odaklı bir programdır.

Temel eğitim olarak; sosyal gelişim, satranç, matematik, yaratıcı sanat, müzik, hareket, dil gelişimi, ilkokula hazırlık, portfolyo çalışmaları ve yaşadığımız dünyayı kapsayan sosyal bilgiler, fen ve doğa bilgisi konularını içerir. Sürekli gelişen kütüphanemiz öğrencilerimizin hizmetindedir. Sınıflarımız iletişime olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir, öğrencilerimiz tüm alan ve kaynakları etkin ve bağımsız olarak kullanırlar.

Bununla birlikte, erken çocukluk döneminde ikinci bir dilin kazanılmasının önemini bilerek, öğrencilerimizin Fransızca dil becerilerini geliştirmeyi hedefleriz.
Okul öncesi çağında oyunun kalıcı öğrenmede çok önemli bir araç olduğunu bilerek ‘Çocuklar oynayarak öğrenir; oyun onların işidir. Gelin birlikte oynayalım.’ mottosundan yola çıkarız. Bu bilinçle günlük programımızda öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici olarak sınıf içinde ve açık alanda kullanılan oyun zamanlarını çok önemseriz.

Yeni Nesil’de öğrencilerimiz kalabalık içinde kaybolmaz ve öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik gelişimleri yakından takip edilir. Bu doğrultuda, okul-aile işbirliği bizim için çok önemlidir.

Okulumuzda tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanlar her zaman birlikte öğrenme sürecine dâhil oluruz. ‘Her çocuk tam ve bütündür” ilkesinden yola çıkar ve tüm bilgi ve becerilerimizi ana değerlerimiz olan sevgi, doğruluk, güven, uyum, güzellik, ve barış üzerine inşa ederiz.

Çiğdem Mahmoudi
Anaokulu Müdürü