Ana Program

Anaokullarımızda birçok uluslararası eğitim programının harmanlanmasından oluşan sorgulama odaklı bir eğitim programı uyguluyoruz.

Programımızın hedefi;
Bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal, öz bakım ve dil alanlarında desteklenmesi, öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun tutum ve değerler geliştirmeleridir. Bu eğitim sürecinde öğrencinin kendini ve dünyayı anlamaya çalışırken, düşünmeleri, soru sormaları, sorgulamaları, risk almaları ve öğrenmekten keyif alan yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını hedefliyoruz.

Anaokulu_0036

Sorgulama planlarında yer alan fen ve sosyal içerikli üniteler ile öğrencilerimizde yaratıcılık, merak, saygı, işbirliği, dürüstlük, hoşgörü, değer bilme, empati, bağlılık, güven, bağımsız hareket edebilme ve öğrenme şevki tutumlarının geliştirilmesini hedefliyoruz.

arkeolojikkazi

3 ve 4 yaş grupları programında;

 • Düşünme Becerileri
 • Kavram Çalışmaları
 • Matematik Çalışmaları
 • Çizgi Çalışmaları
 • Scamper Çalışmaları

 

5 yaş grubu programında;

 • Ses Çalışmaları
 • Düşünme Becerileri
 • Kavram Çalışmaları
 • Matematik Çalışmaları
 • Çizgi Çalışmaları
 • Scamper Çalışmaları
AnaokuluOkumayazma-e1489485680213[1]

Anaokullarımızın her sınıf programında GEMS (Great Explorations in Math and Science) çalışmalarına yer verilir.
GEMS programı ile çocukların temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Çocukların hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan; çeşitli sanatsal tekniklerinin ve materyallerin kullanımıyla onların yaratıcılıklarını ve estetik algılarını geliştirmeyi hedefleyen çalışmalardır.

AnaokuluSanat

UA-108172016-1