Branşlar

Tam gün eğitim verilen anaokulumuzda öğrencilerimiz anadillerine paralel olarak Fransızca dil eğitimi de alırlar.

Öğrencilerimize küçük yaşta başka bir dilin farkına varmalarını, çeşitli oyunlar ve drama çalışmalarıyla bu dili sevdirmeyi ve dil becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Onların yabancı kültürlerle tanışmalarını sağlıyoruz.

FREgitimi

Yaratıcı Drama dersleri, çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için kullandığımız en önemli eğitim araçlarından bir tanesidir. Öğrencilerin beden dillerini kullanmalarını, iletişim yeteneklerini geliştirebilmelerini, grup arkadaşları ile uyum içinde çalışabilmelerini hedefler. Sosyal becerilerinin geliştiği bu etkinlik 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş gruplarını kapsar.

AnaokuluDrama

Çocukların işitsel duyularının ve ritim duygularının geliştirildiği Orff metodu ile uygulanan 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş gruplarının katıldığı etkinliktir.

AnaokuluMuzik

Çocukların problem çözebilme, karar verebilme, plan kurma, mücadele edebilme gibi kazanımlarını elde ettikleri 4 yaş ve 5 yaş gruplarının uyguladığı etkinliktir.

AnaokuluSatranc

4 yaş ve 5 yaş grubunun katıldığı temel dans tekniklerinin öğrenildiği etkinliktir.

 

AnaokuluDans

Görsel sanatlar dersi çocukların çeşitli materyalleri tanıdığı, hayal dünyalarını farklı uygulamalar ve resim yoluyla açığa çıkardıkları bir faaliyettir. 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş  tüm sınıf gruplarında uygulanır.

AnaokuluGorselSanatlar

Öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren spor bilinci ile yetişmeleri bizim için önem taşıyor. Spor etkinlikleri çocukların büyük ve küçük kas gelişimine, grupla hareket etmelerine, oyun oynamalarına ve sosyalleşmelerine katkıda bulunur. Bu etkinlik 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş gruplarını kapsar.

 

UA-108172016-1