Eğitim Anlayışı

Anaokulu eğitim programımız; çocukların kendi doğalarında var olan öğrenme sevgisini destekleyen, genel bilgi birikimlerini zenginleştiren, başkalarıyla ilişki kurma ve uzlaşma gibi sosyal beceriler geliştirmelerine, çevreye ve dünyaya açılmalarına olanak sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Anaokulu’nda öğrencilerimizin kendi potansiyelinin farkında ve kendisini farklı yollar ile ifade edebilen, empati kurabilen, sorumluluk sahibi, çevresine ve doğaya karşı duyarlı, eleştirel düşünebilen, risk alabilen, açık görüşlü, yaratıcı, değişime uyum sağlayabilen bireyler olmaları için ortam sağlıyoruz.

Anaokulumuzda Türkçe ve Fransızca eğitim programları birbirlerine paralel şekilde yapılandırılmış olarak işlenir.

Pedagoji
UA-108172016-1