Approche Théâtrale

Okulumuza ait eğitim modeli olan ‘Approche Théâtrale’  yani ‘Teatral Yaklaşım’ öğrencilerimizin yaşam deneyiminden ve gözlemlerden yola çıkılarak her alanda bütünsel düşünmelerini sağlar. 

Bu yaklaşımla; tiyatro ve onu içeren tüm unsurları birleştirerek gerçek hayatı canlandırırken, öğrencilerimizde kalıcı öğrenmeyi hedefleriz.

Teatral Yaklaşım öğrencilerin eleştirel düşünme, gözlem yapma, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade etme, modelleme,  algılama, konuşma, dinleme ve neden-sonuç ilişkisi kurma gibi hayatın her alanında faydalanacakları becerilerini geliştirir.