5 Yaş / Grande Section

Yeni Nesil 2000 > 5 Yaş / Grande Section

5 yaş okul öncesine hazırlık sınıfıdır. Öğrencilerimizin gelişimi için akademik, sosyal-duygusal, fiziksel, bilişsel ve dil alanlarında bütünsel bir süreç hedeflenmiştir. Keşfeden, sorgulayan merak eden, kendini ifade edebilen, farklı bakış açılarını deneyimleyen çocuklar yetiştirmek amacıyla zengin içerikli ve çok çeşitli etkinlikler yapıyor ve yaratıcı drama ve oyun etkinlikleriyle bunu bütünleştiriyoruz.

5 yaş grubu programında ses çalışmaları, düşünme becerileri, kavram, matematik ve çizgi çalışmaları ile GEMS (Great Explorations in Math and Science) çalışmaları ile öğrencilerimizin temel fen ve matematik kavramlarını anlamaları ve sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamak hedeflerimiz arasındadır.

Bununla birlikte ilkokulda temel olacak becerilere sahip olmaları için okuma – yazmaya ön hazırlık programı uygulamaktayız.

5 Yaş hazırlık sınıflarımızda Fransızca yaratıcı drama, görsel sanatlar, müzik ve orff, beden eğitimi ve kodlama gibi uygulamalı dersler de haftalık programımıza entegre edilmiştir.

Her yaş grubunda bütünsel gelişim süreç takibini çok önemsiyoruz.