Değerler Eğitimi

“Doğru değerlere dayanmadıkça bilgi neye yarar.”

Eğitim, değerlerimize sahip çıkmakla başlar. Okulumuzun kültürünün temellerini oluşturan değerlerimiz, öğrenci akademik programının da yapı taşını oluşturmaktadır. Yeni Nesil Okulları’nın en önemli hedefi, öğrencilerin akademik program ve öğrenim deneyimleri ile kazandıklarını, evrensel değerlerle bütünleştirmeleri ve integral düşünceyle hareket eden bireyler olmalarını sağlamaktır.

Bu anlamada okul öncesi programından başlayarak devam eden değerler eğitimi programıyla, Yeni Nesil Okulları olarak ‘Her Çocuk Başarabilir’ ilkesiyle yola çıkıyoruz. Okulumuzun işleyişini ana değerlerimiz olan Saygı, Sorumluluk, Dürüstlük, İletişim, Birlik ve Beraberlik, Yaratıcılık ve Merak üzerine inşa ediyoruz.

Saygı

Kendime, çevreme ve doğaya saygı gösteririm. Nezaketle davranırım.

Dürüstlük

Niyetim samimiyetimi, söz ve davranışlarım açık sözlülüğümü ve gerçeği yansıtır.

Sorumluluk

Yaptığım seçimlerin ve verdiğim kararların sorumluluğunu alırım.  Elimden gelenin en iyisini yapma bilinciyle hareket ederim.

Yaratıcılık ve Merak

Öğrenmekten keyif alırım. Merak eder ve sorgularım. Risk alır, cesaretle alışılmışın dışına çıkarım. Yenilikler yaratırım.

Birlik ve Beraberlik

Bir bütünün parçasıyım. Bir bütünün parçasıyız. Birlikte yaratıyoruz. Konularımızı birlikte çözüyoruz. Birbirimize duyarlıyız.

İletişim

Dikkatlice dinlerim. Düşünür,  kelimelerimi özenle seçerek konuşurum ve yazarım. Katkıda bulunurum. Soru sormaktan ve cevap vermekten çekinmem.  Beden dilimin de bir iletişim aracı olduğunu bilirim.