4 Yaş / Moyenne Section

Yeni Nesil 2000 > 4 Yaş / Moyenne Section

Keşfeden, sorgulayan merak eden, kendini ifade edebilen, farklı bakış açılarını deneyimleyen çocuklar yetiştirmek amacıyla 4 Yaş grubumuzda öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini desteklemek ve bireysel farklılıklarını göz önüne alarak yaş düzeylerine uygun bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal, öz bakım ve dil alanlarında uygun değerler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Türkçe diline hâkimiyet kazanmalarının yanı sıra Fransızca dilini tanımalarını amaçlayan oyun odaklı, drama temelli etkinliklere yer veriyoruz.

4 yaş programımızda öğrencilerimize, çocuk dünyasının parçaları olan deneyler (GEMS- Great Explorations in Math and Science), eğitici oyun etkinlikleri, mutfak etkinlikleri, geziler, hikâye ve şarkılar, zengin içerikli etkinlikler ve en önemlisi oyun yoluyla öğrenmeyi sağlamak, aktif öğrenmeyi hedefliyoruz.

Bununla birlikte, Fransızca drama, satranç, dans, müzik ve orff, görsel sanatlar, spor gibi uygulamalı derslerle dersleri öğrencilerimizin küçük yaşta gelişimine ortam sağlıyoruz.