Yeni Nesil 2000 Okulları olarak yaklaşımımız; öğrencilerimize her türlü bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak vermektir. Demokratik, tutarlı, disiplinli ve paylaşımcı bir anlayışla;
  • Öğrencilerimizin her birini ayrı ayrı görerek onların bireysel çabalarını destekliyor,
  • Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerisini kazanmalarını sağlıyor,
  • Öğrencilerin, etkin ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmasında onlara rehberlik ediyor,
  • Sosyal çevresindeki tüm varlıklara karşı duyarlılık geliştirici etkinlikler gerçekleştiriyor,
  • Paylaşımcı ve işbirliği ile çalışmayı esas alan yöntemler kullanıyor,
  • Estetik algısının geliştirilmesi ve beslenmesi için onlara zengin ortam sağlıyor,
  • Bilgiye erişim araçlarını kullanma olanaklarını sunuyor,
  • Okul-aile işbirliğini önemseyerek, çocuk eğitiminde ailenin ve okulun birlikte çalışmasını sağlıyoruz.
Pedagoji

Okulumuzda uygulanan çağdaş Fransızca dil eğitimini bir iletişim aracı, bir hayat biçimi olarak görüyoruz. Dili öğrencilerimize yaşatarak öğretmeyi esas alıyoruz. Öğrencilerimizin dili kullanmadaki farkındalığını çeşitli aktivite ve yöntemlerle destekliyoruz.
Dalında uzman eğitim kadromuz tarafından biçimlendirilen temel Fransızca programımız “FLE” eğitim yöntemini de kapsayarak, çağdaş teknolojilerden yararlanarak etkileşimli bir ortamda yürütüyoruz.
Öğrencilerimizin, görsel ve işitsel materyaller kullanarak şarkılar, hikâyeler, filmler, çeşitli sanatsal faaliyetler, drama, geziler, oyunlar ve doğru bir telaffuzla Fransızca öğrenmelerini sağlıyoruz. Uluslararası geçerliliği olan DELF sınavlarıyla öğrencilerimizin A2+ / B1 dil sertifikalarına sahip olmalarını hedefliyoruz.

Küresel çağda çok dilli olmanın önemini bilerek ikinci yabancı dil olarak 4. sınıftan itibaren İngilizce dil eğitimine de giriş yapıyoruz. Cambridge Üniversitesi “Young Learners” seviye sınavlarıyla onları destekliyor ve en az A2 düzeyinde mezun olmalarını hedefliyoruz.

FREgitimi

Öğrencilerimizi, resim, müzik, tiyatro, dans ve edebiyat alanlarında destekliyor ve onlara yeteneklerini ortaya çıkarabilecek aktiviteler sunuyoruz. La salle de conférence MUZO’da tüm kültür ve sanat etkinliklerimizi düzenliyoruz. Bunlardan bazıları;

Frankofoni / La Francophonie

Fransızca dilinin konuşulduğu ve Fransız kültürünün tanıtıldığı kültürel bir dil etkinliği olan Frankofoni haftasını çeşitli etkinliklerle her sene Mart ayında kutluyoruz.

Tiyatro Festivali

Evsahipliğimizde her yıl Mayıs ayında düzenlenen Fransızca Tiyatro Festivali’ne Fransızca eğitim veren tüm okulları davet ediyoruz. Bu etkinlikle öğrencilerin tiyatro yoluyla yaratıcılıklarını ortaya çıkartarak kendilerini Fransızca dilinde rahatça ifade edebilmelerini amaçlıyoruz.

Müzik Gösterileri

Okul koromuz yıl içinde katıldığımız çeşitli sanat etkinliklerinde okulumuzu başarıyla temsil eder.

Resim Sergileri

Okulumuzun sergi ve fuaye alanlarında öğrencilerimizin sene boyunca yaptığı sanatsal çalışmaları sergiliyoruz. Yapılan çalışmalar yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda da okulumuzu temsil eder.

Lezzet Haftası

La Semaine du Goût- Lezzet Haftası kapsamında öğrencilerimiz hem değişik tatların peşinden gider, hem de Fransızca’nın eğlenceli yönünü keşfederler.

Kulüp Sergileri

Öğrencilerimiz yıl boyunca seçtikleri kulüplerde ürettiği çalışmaları sergileyerek bunları arkadaşları ve aileleriyle paylaşırlar.

sanat

Öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçası olan Gökkuşağı Eğitim Projesi -Le Projet Pédagogique “arc-en-ciel”- Yeni Nesil 2000 ve Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin kültürünü oluşturan, eğitimin sınırlarını genişletmeyi amaçlayan ve gökkuşağının farklı renklerini temsil eden gezilerdir. Öğrencilerimiz, bu geziler öncesi, anı ve sonrasında çeşitli aktivite ve değerlendirme araçları yoluyla, akademik gelişimlerini zenginleştirirler.

Kayak Kampı | Classe Blanche

Her yıl kış aylarında katılımlar doğrultusunda düzenlenen Classe Blanche; öğrencilerimizi akademik süreçlerini kayak sporuyla birleştirir.

Bozcaada Fransızca Eğitim ve Spor Kampı | Classe Verte

Her Haziran ayında düzenlenen ve Fransızca konuşulan Classe Verte ile öğrencilerimiz; spor aktiviteleri, drama saatleri, çevre gezileri, açık alanda Fransızca eğitimleri ve çeşitli faaliyetlerle Fransızcayı eğlenceli bir şekilde günlük hayatlarında kullanma imkânı bulurlar.

Yurtdışı Fransızca Dil Kampı | Classe Bleue

Her Temmuz ayında katılımlar doğrultusunda düzenlenen Classe Bleue ile öğrencilerimiz; anadili Fransızca olan ülkelerdeki liselerin yaz programlarına katılarak Fransız kültürünü tanırken dil eğitimlerine katkıda bulunurlar.

Bozcaada

Okulumuz kurulduğu günden beri Sainte Pulchérie Fransız Lisesi ile beraber sosyal, kültürel ve akademik alanlarda projeler hayata geçirir. Bunlardan bazıları:

Her yıl “notre grande école” yani “büyük okulumuz” olarak nitelendirdiğimiz Sainte Pulchérie Fransız Lisesi öğrencileri ile düzenlediğimiz ve iki okul arasındaki kardeşlik köprüsünü sağlamlaştıran Büyükler Küçüklere Okuyor -Les Grands Lisent Aux Petits- Fransızca edebiyat etkinliği,

Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Hint Gecesi (Soirée Indienne), Latin Gecesi (Soirée Latine), Afrika Gecesi (Soirée Africaine) gibi dans ve koro ile katıldığımız kültür etkinlikleri, “Umuda İlmek” konulu sosyal sorumluluk projesi gibi Ortak Sosyal Etkinlikler gerçekleştirmekteyiz.

Bununla birlikte öğrencilerimizin Fransızca eğitim veren liselere hazırlık sınıfı okumadan geçiş yapmalarını sağlamak amacıyla Sainte Pulchérie Lisesi ile beraber akademik çalışmalar –Hazırlık Atlama / Deneme Sınavları- yapıyoruz.

Okulumuz 8. Sınıftan mezun olacak öğrencilerimize; Sainte Pulchérie lisemize ve diğer Fransız liselerine İç Sınavla 9. Sınıfa kontenjan dahilinde Doğrudan Geçiş​ hakkı tanımaktadır.

SPileisbirligi

Sosyal sorumluluk bilincini eğitim felsefemizin önemli yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin topluma ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek için, eğitimlerinin içerisinde çeşitli sosyal projelere yer veriyor ve bu çalışmalarla öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını hedefliyoruz.

SosyalSorumluluk
UA-108172016-1