Misyon,Vizyon ve Değerler

Kökleri 170 yılı aşkın bir geleneğe uzanan Yeni Nesil Okulları, ülkesinin çağdaş değerlerini özümsemiş nesiller yetiştirir. Öğrencilerine tam yetkin Türkçe eğitimi ile beraber, gerek akademik gerekse günlük konuşmalarında Fransızca’yı etkin seviyede kullanabilme becerisi sağlamaktadır. 4.sınıfta başlayan İngilizce dil eğitimi, öğrencilerin çift yabancı dil ile modern toplumda yer sahibi olmalarını destekler. Ayrıca bugünün ve geleceğin dili olan Kodlama eğitimi ile evrensel bir dil olan matematiğin teknolojik ifadesini anaokulundan ortaokul düzeyine kadar akademik sürece yansıtır.

“Yükselen bir nesil, Aydınlık bir gelecek” için

Misyonumuz; öğrencilerin uygun eğitim ve öğrenme ortamı içerisinde sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkartmayı, modern zamanların hızla gelişen teknolojisini takip edebilmesini, kendisini doğru ve rahat ifade edebilmesini ve her şeyden önce okul yaşamında “mutlu öğrenciler” olarak hissetmesini hedeflemektedir.
Vizyonumuz ise; insani değerlere ve evrensel bakış açısına sahip, çok dilli ve kültürlü, çevreye ve sosyal olgulara duyarlı, değişimin parçası olabilen, hayat amacını keşfeden mutlu bireylerin yaşadığı bir dünya oluşturmaktır.

Yeni Nesil Okulları olarak ‘Her Çocuk Başarabilir’ ilkesiyle yola çıkıyoruz. Okulumuzun işleyişini ana değerlerimiz olan Saygı, Sorumluluk, Dürüstlük, İletişim, Birlik ve Beraberlik, Güzellik, Gurur, Yaratıcılık ve Merak üzerine inşa ediyoruz.

Saygı: Kendimize, çevremize ve doğaya
saygı gösteriyor, nezaketle
davranıyoruz.

Sorumluluk: Yaptığımız seçimlerin ve verdiğimiz
kararların sorumluluğunu alıyoruz.
Elimizden gelenin en iyisini yapma
bilinciyle hareket ediyoruz.

Dürüstlük: Söz ve davranışlarım açık
sözlüğümü, gerçeği ve
samimiyetimi yansıtır.

İletişim: Dikkatlice dinleriz. Düşünür,
konuşur, yazarız ve katkıda
bulunuruz. Soru sormaktan ve
cevap vermekten çekinmeyiz. Beden
dilimizin de bir iletişim aracı
olduğunu biliriz.

Birlik ve Beraberlik: Birlikte yaşıyoruz . Birlikte
yaratıyoruz. Birlikte öğreniyoruz.
Konularımızı birlikte çözüyoruz.
Birbirimize duyarlıyız.

Güzellik: Gündelik hayatımda güzelliğin bir
estetik değer, bir davranış, bir
çalışma, bir yapı, bir tablo, bir
roman, bir manzara, bir müzik bir
kültürel miras olduğunu biliyorum
ve bunlara sahip çıkıyoruz.

Gurur: Öğrenmekten keyif alıyoruz. Merak
ediyor ve sorguluyoruz. Risk
alırız. Cesaretle alışılmışın
dışına çıkıp, yenilikler yaratırız.

Yaratıcılık ve Merak: Öğrenmekten keyif alıyoruz. Merak
ediyor ve sorguluyoruz. Risk
alırız. Cesaretle alışılmışın
dışına çıkıp, yenilikler yaratırız.