Okul Aile Birliği

Yeni Nesil Okulları Okul Aile Birliği, veli ve okul yönetimi arasında açık bir iletişim sürdürür.
OAB’ nin Yeni Nesil Okulları velilerinden seçilmiş bir yönetim kurulu ve alt kurulları vardır. OAB’nin yönetim kurulu her eğitim yılı başında bir yıllık dönem için seçilir.
OAB, her sene yapılan seçimlerin ardından o yıl için hazırlanan “Faaliyet Planı”nı uygulamaya koyar. Her yılın sonunda bir faaliyet raporu hazırlanarak yıl boyunca yapılan çalışmalar özetlenir.

OAB Yönetim Kurulu toplantıları katılmak isteyen tüm velilerimize açıktır. Okul genelini ilgilendiren konular OAB üyeleri aracılığı ile gündeme alınır.
OAB etkinlikleri gönüllü çalışmaya dayanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri :
yeninesil okul aile birliği
Başkan
Özge Kipmen
Başkan Yardımcısı
Tuğba Kul
Sayman
Burcu Yıldız
Sekreter
Aslı Güngör
Reyyan Calban
Ceylin Erkmen
Ceren Toprak
Bahar Gülbahar
Pınar Sabuncuoğlu

 

Ceylin Erkmen

 

 

Başkan
Özlem Altay
Üye
Reyyan Calban

 

 

Okul Müdürü
Sevim Düldül
Müdür Yardımcısı
Mehmet Öcalan​
Öğretmen
Nurhan Sönmez