İlkokul

Yeni Nesil 2000 > İlkokul

Eğitim Anlayışı

Hoş Geldiniz.

Yeni Nesil Okulları olarak ‘Her Çocuk Tektir’ felsefesiyle yaklaşarak öğrencilerimizin pedagojik gelişim düzeylerine uygun, doğal öğrenme merakını destekleyen ve dalında uzman eğitim kadromuz tarafından hazırlanan ‘zenginleştirilmiş bir program’ uyguluyoruz.

Bu program, 1.sınıftan 8. sınıfa kadar uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı akademik programları sarmal yapısını destekler.

Tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimiz ana dersler, uygulamalı dersler ve kulüplerle temel becerilerini geliştirirler. Zihinsel gelişimleriyle birlikte sorgulamayı ve çok yönlü düşünmeyi öğrenerek sosyal becerilerini de geliştirirler. Yapılandırıcı eğitimle, yeni bilgi ve anlayışlar oluştururlar.
Okulumuzun güçlü yanı 3 dilli eğitim modelimizin olmasıdır. Nitelikli Fransızca, Etkin İngilizce ve Kodlama.

Fransızca bilmek sadece İngilizceyi değil İspanyolca veya İtalyanca gibi diğer Latin dillerini öğrenip konuşmayı da kolaylaştırır ve hızlandırır. Düzgün ve doğru Türkçe yetisi üzerine kurgulanan Fransızca ve İngilizce dil eğitiminden alınan sonuçlar ana dil hâkimiyetine en yakın seviyededir.

Diğer yandan, öğrencilerimizin matematik algılarını güçlendiren çalışmalarla onların analitik düşünme yetilerini destekleyecek ‘Matematik Laboratuvar’ derslerinin olması ve bu derslerin sınıf öğretmeni ile birlikte alanında uzmanlaşmış matematik öğretmeni tarafından işlenmesi evrensel bir dil olan Matematiğin kodlamaya geçişini destekler.

Okulumuzda tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanlar her zaman birlikte öğrenme sürecine dâhil oluruz. ‘Her çocuk tam ve bütündür” ilkesinden yola çıkar ve tüm bilgi ve becerilerimizi ana değerlerimiz olan sevgi, doğruluk, güven, uyum, güzellik, ve barış üzerine inşa ederiz.

Necla Koç
İlkokul-Ortaokul Müdürü