Türkçe derslerinin amacı ana dilin önemini benimseyen, okuma alışkanlığı edinmiş, duygularını, düşüncelerini ifade edebilen, duyarlı, sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Öğrenciler, konuşma, okuma, yazma, dinleme, görsel sunu ve görsel okuma alanlarındaki becerilerini geliştirmek için yapılandırılmış eğitici etkinliklerde yer alırlar. Kütüphane kullanımı, onların okuma alışkanlığını teşvik eder.
Tüm okulda uygulanan sessiz okuma saatleri ve portfolyo sunumlarıyla bu anlayış sürdürülür. ‘Her öğrenci tektir’ ilkesiyle öğrencilerin öğrenme süreçleri ve dil gelişimleri titizlikle ele alınır. Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolarla ölçülür. 4. sınıftan itibaren her dönem 3 yazılı değerlendirme yapılır.

ilkturkce

1., 2. ve 3. sınıflarda uygulanan Hayat Bilgisi dersi programı öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarını; sorgulayarak ve sorguladıklarını hayata geçirerek öğrenmelerini amaçlar. Kendileri ve çevrelerini daha iyi tanımaları ve anlamaları için okul içi ve dışında planlanan farklı öğrenme deneyimlerine katılırlar. Doğayı ve yaşadıkları gezegeni tanımaları ve bilinçli olarak çevrelerini inceleyebilmeleri için hayvanlar ve geri dönüşüm konularıyla çalışırlar. Öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde yaptıkları çalışmaları seçerek portfolyolarını hazırlarlar.

HayatBilgisi

“Her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesiyle yola çıkarak matematik biliminin düşünce sisteminin gelişimindeki önemini fark ettirmek hedeflenir.  Matematik dersleri sınıf ortamında ve ‘Uygulamalı Matematik Dersliği’nde ayrı ayrı işlenir. Öğrencilerimiz hayatın içinden çeşitli projelerle matematik bilgilerini kullanarak gündelik problemlere çözüm arar, sorgulayan ve yaratıcı metotlar geliştirirler.
Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolar ile ölçülür. 4. sınıftan itibaren her dönem 3 yazılı değerlendirme yapılır.

Fen Bilimleri küçük yaştan itibaren öğrencilerin gözlem yeteneğinin gelişmesi ve günlük yaşantısında karşılaştığı olaylar ile “neden-sonuç” ilişkisini kurmaları hedefler. Öğrenciler derslerde yaptıkları deneyler ve etkinlikler ile bilimsel düşünceye ilk adımlarını fen bilimleri derslerinde atarlar. Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolarla ölçülür. 4. sınıftan itibaren her dönem 3 yazılı değerlendirme yapılır.

ilkfenbilimleri

4. sınıfta başlayan Sosyal Bilgiler programı;  öğrencilerin geçmişle günümüz arasında neden-sonuç ilişkisi ile özgün bir bağ kurup kendi yakın çevresinde ve farklı iklim ve coğrafyalarda yaşayan kültürleri tanımasını amaçlar. Öğrenciler, toplumsal yaşama dair temel kavram ve terimleri öğrenip günlük hayat akışına yansıtır. Araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilmeleri de hedeflenmektedir. Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyonun yanı sıra her dönem 3 yazılı değerlendirme ile yapılır.

SosyalBilgiler

Okulumuzda uygulanan çağdaş Fransızca dil eğitimini bir iletişim aracı, bir hayat biçimi olarak görüyoruz. Dil öğretimini çağdaş, eğlenceli tekniklerle ve öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi üzerine kurguluyoruz.

 

İlkokulda öğrenciler dil eğitimlerine, işitsel algılarını geliştirmek amacıyla basit Fransızca diyaloglar kurarak, çeşitli drama oyunları oynayarak, hikayeler ve farklı türlerde şarkılar ve şiirler dinleyerek başlarlar. Özellikle drama dersleri, öğrencilere öğrendikleri Fransızca kelimeleri canlandırma ve doğaçlama yöntemiyle pekiştirmeleri ile yaratıcıklarını artırmada büyük katkı sağlar.

 

3.sınıfta itibaren tümden gelim metoduyla öğrencilere sezdirilmeden dilbilgisi çalışmalarına giriş yapılır ve grup içi proje çalışmalarına ve sunumlara yoğunlaşılır. Böylelikle öğrenciler uzun metinleri kolaylıkla okuyup inceler. Devam eden Fransızca drama dersleri öğrencinin okuyup anlama, canlandırma ve doğaçlama becerileriyle dili içselleştirmelerine hizmet eder. 4. Sınıfın sonunda öğrenciler uluslararası geçerliliği olan “Delf Prim A1.1” sınavına katılırlar.

 

Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolarla ölçülür. 4. sınıftan itibaren her dönem 3 yazılı değerlendirme yapılır.

Fransizcailk

Küresel çağda çok dilli olmanın önemini bilerek ikinci yabancı dil olarak 4. sınıftan itibaren İngilizce dil eğitimine de giriş yapıyoruz. Cambridge Üniversitesi “Young Learners” seviye sınavlarıyla onları destekliyor ve en az A2 düzeyinde mezun olmalarını hedefliyoruz.

ingilizce
UA-108172016-1