Eğitim Anlayışı

Yeni Nesil 2000 İlkokulu’nda öğrencilere “Her Çocuk Tektir” felsefesiyle yaklaşılarak onların pedagojik gelişim düzeylerine uygun, doğal öğrenme merakını destekleyen “zenginleştirilmiş bir program” uyguluyoruz.  Bu program, 1.sınıftan 4. sınıfa kadar uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı akademik programları sarmal yapısını destekler.

Tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimiz Türkçe kullanma becerilerini ve temel matematik algılarını güçlendiren çalışmalarla, öğrendikleri bilgileri geliştirirler.
Ayrıca analitik düşünme yetilerini destekleyecek ‘Matematik Laboratuvar’ derslerinde sınıf öğretmenin dışında matematik branş öğretmeni ile matematiği gündelik hayatlarıyla özdeşleştirecekleri yaratıcı çalışmalar yaparlar.

Öte yandan, teknoloji yoluyla bilgiye ulaşma, onu kullanma ve üretme becerilerini geliştirmeleri önemlidir. Zihinsel gelişimleriyle birlikte sorgulamayı ve çok yönlü düşünmeyi öğrenerek sosyal becerilerini de geliştirirler. Yapılandırıcı eğitimle, yeni bilgi ve anlayışlar oluştururlar.

4. sınıfın sonunda tüm öğrencilerimiz ilkokulda öğrendikleri temel bilgileri içselleştirerek ortaokula hazır olurlar. 4.sınıftan 5. Sınıfa geçerken başka okullardan aramıza katılacak Fransızca bilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil Ağırlıklı yoğunlaştırılmış program uygulanır.

sinificicalisma
UA-108172016-1