Rehberlik Çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi kapsamlı bir gözlemle öğrencinin tüm gelişimsel süreçlerini yakından takip eder, varsa normal dışı gelişmelerin erkenden tespit edilmesine yardımcı olurken aileyi bu doğrultuda bilgilendirip yönlendirerek öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlar.
Öğrencinin öz denetim becerisinin gelişmesi, kendini keşfetmesi, içsel ve çevresel kaynaklarını etkin kullanması, doğru bir iletişim dili kurgulaması, güçlükler karşısında çözümler üretebilmesi ve baş etme becerisi, bireysel ve grup çalışmaları geliştirmesi amaçlanır.

Tüm bu çalışmalar öğrenci, öğretmen, veli ve okul işbirliği ile güvenilirlik esasına göre yapılır.

ilkokulrehberlik