Drama Eğitimi

Yeni Nesil 2000 > Drama Eğitimi

Öğrencilerimizin bedenlerini tanımalarını, rahatlık, güven ve uyumla onu bir enstrüman gibi kullanmalarını sağlamayı hedefleyen drama dersleri, sınıflar düzeyinde ayrı bir ders olarak planlanmıştır. Çift dilli (Fransızca Türkçe) yapılan drama çalışmalarıyla; duygu ve düşünceleri canlandırma ile ifade etmeyi, sözel olmayan iletişim becerilerini (beden dili, jest, mimik vb.) doğru kullanabilmeyi ve özgün doğaçlamalar kurgulayarak kişisel ve akademik gelişimi destekliyoruz.