Fransızca

Yeni Nesil 2000 > Fransızca

Okulumuzda uygulanan çağdaş Fransızca dil eğitimini bir iletişim aracı, bir hayat biçimi olarak görüyoruz. Dil öğretimini çağdaş, eğlenceli tekniklerle ve öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi üzerine kurguluyoruz.

İlkokulda öğrenciler dil eğitimlerine, işitsel algılarını geliştirmek amacıyla basit Fransızca diyaloglar kurarak, çeşitli drama oyunları oynayarak, hikayeler ve farklı türlerde şarkılar ve şiirler dinleyerek başlarlar. Özellikle drama dersleri, öğrencilere öğrendikleri Fransızca kelimeleri canlandırma ve doğaçlama yöntemiyle pekiştirmeleri ile yaratıcılıklarını artırmada büyük katkı sağlar.

3.sınıfta itibaren tümden gelim metoduyla öğrencilere sezdirilmeden dilbilgisi çalışmalarına giriş yapılır ve grup içi proje çalışmalarına ve sunumlara yoğunlaşılır. Böylelikle öğrenciler uzun metinleri kolaylıkla okuyup inceler. 4. Sınıfın sonunda öğrenciler uluslararası geçerliliği olan ‘Delf’ sınavlarına katılırlar.

Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolarla ölçülür. 4. sınıftan itibaren yazılı değerlendirmeler başlar.

Approche Théâtrale metoduyla Fransızca öğrenmeyi sağlayan tiyatro ve onu içeren tüm unsurları birleştiren bir eğitim modeli uyguluyoruz. Bu yaklaşımla, gerçek hayatı canlandırırken öğrencilerimizde kalıcı öğrenmeyi hedefliyoruz.