Görsel Sanatlar

Yeni Nesil 2000 > Görsel Sanatlar

Her şey bir çizgi ile başlar. Her öğrenci farklı bir renktir. Bu ilke ile hareket ederek öğrencilerimizin yaratıcılıklarını destekliyor ve farklı tekniklerle özgün çalışmalar üretmelerini istiyoruz. Görsel Sanatlar dersi, sanat eleştirisi, sanat tarihi, estetik ve uygulama olarak dört disipline dayalı sanat eğitimi olarak çok yönlü işlenir. Öğrencilerin ünite bazında yaptıkları çalışmalarda, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları, edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları beklenir. Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini desteklerken, karma ve kişisel sergiler düzenlemelerine olanak sağlarız.