Kodlama ve Bilgisayar Okuryazarlığı

Yeni Nesil 2000 > Kodlama ve Bilgisayar Okuryazarlığı

Kodlama ve Bilgisayar Okuryazarlığı dersleri, öğrencilerimize güncel teknolojik beceriler ve bilinç kazandırmayı amaçlar ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatlar sunar.

1. sınıfta başlayıp ortaokulda devam eden ders; temel bilgisayar eğitimi, kodlama, robotik, ve maker eğtimi ile öğrencilerin algoritmik, analitik, yaratıcı ve eleştirisel düşünme becerileri geliştirir.

Kodlama eğitimi, evrensel bir dil olan matematiğin teknolojik bir ifadesidir.

Bununla birlikte teknolojik çağın getirdiklerinin farkında olarak öğrencilerimizin dijital vatandaşlık, internet ve sosyal medya kullanımında güvenlik ve etik konularında bilinç kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.