Matematik Uygulamaları

Yeni Nesil 2000 > Matematik Uygulamaları

Her çocuk matematiği öğrenebilir’ ilkesiyle yola çıkarak matematik biliminin düşünce sisteminin gelişimindeki önemini fark ettirmek hedeflenir. Matematik dersleri sınıf ortamında ve ‘Uygulamalı Matematik Dersliği’nde olmak üzere işlenir. Öğrencilerimiz hayatın içinden çeşitli projelerle matematik bilgilerini kullanarak gündelik problemlere çözüm arar, sorgulayan ve yaratıcı metotlar geliştirirler. Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolar ile ölçülür. 4. sınıftan itibaren yazılı değerlendirmeler başlar.