Müzik

Yeni Nesil 2000 > Müzik

Her çocuğun müzik yapabileceği düşüncesi ve müzik yoluyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak eğitimimizin temelini oluşturur. Ana sınıfından başlayan ve her yıl birbirini tamamlayan bir anlayışla yapılan müzik dersleri Orff ve Kodaly gibi müzik adamlarının ritimden ve bedenden yola çıkan müzik anlayışlarıyla şekillenir.

Sesini tanıma, iç sesini bulma, bedensel olarak duygularını ifade etme, öyküleri müzikle canlandırma, bedenini ritim çalgısı gibi kullanma, müzik dersi uygulamaları içindedir.

4. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencilerimiz okul korosunda yer alır. Tek ve çok sesli eserleri içeren repertuarı ile okul içi ve dışı etkinliklere katılır. Öğrencilerimizin bireysel enstrüman kullanımları ayrıca desteklenir. Ayrıca, okulumuzda bulunan ve Profesyonel altyapıyla tasarlanmış, ses yalıtım sistemine sahip ses kayıt stüdyosu, öğrencilerimizin ses kaydı ve bireysel/grup halinde müzikal çalışmalar yapmalarına olanak sağlamaktadır