Rehberlik Çalışmaları

Yeni Nesil 2000 > Rehberlik Çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi kapsamlı bir gözlemle öğrencinin tüm gelişimsel süreçlerini yakından takip eder, varsa normal dışı gelişmelerin erkenden tespit edilmesine yardımcı olurken aileyi bu doğrultuda bilgilendirip yönlendirerek öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlar.

Öğrencinin öz denetim becerisinin gelişmesi, kendini keşfetmesi, içsel ve çevresel kaynaklarını etkin kullanması, doğru bir iletişim dili kurgulaması, güçlükler karşısında çözümler üretebilmesi ve baş etme becerisi, bireysel ve grup çalışmaları geliştirmesi amaçlanır.

Tüm bu çalışmalar öğrenci, öğretmen, veli ve okul işbirliği ile güvenilirlik esasına göre yapılır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Birimi, öğrencilere sınav kaygısı ile baş edebilme, doğru ders çalışma teknikleri gibi konularda birebir program uygular. Ayrıca onların psiko-sosyal süreçlerini yakından takip ederek, çeşitli motivasyon ve psikodrama çalışmalarıyla onları destekler.