Kütüphane

Yeni Nesil 2000 > Kütüphane

Türkçe, Fransızca ve İngilizce kaynakların bulunduğu okul kütüphanesinin amacı, eğitim öğretim programına uygun olarak öğrencilerin gelişen teknoloji ve bilgi toplumunda verimli bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda kütüphane çalışmaları öğrencilerin, farklı görüş ve düşünceleri üretebilmelerini desteklemek, bireysel kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve kütüphaneyi günlük hayatlarının bir parçası haline getirmelerini hedefler. Ayrıca yabancı dil derslerinde kütüphanede uygulanan aktif ve etkin katılımlı çalışmalar da bu hedefi destekler.