Liseye Geçiş Sınavı

Yeni Nesil 2000 > Liseye Geçiş Sınavı

Bu sınavlar 8.sınıflara yönelik MEB’in uyguladığı “Liseye Geçiş Sınavları”dır. Sınav sadece 8.sınıf konularını kapsar. LGS hazırlık süreci Eylül ayından itibaren başlar. Bu sınava yönelik istasyon çalışmaları, etütler, ölçme ve değerlendirme, akademik koçluk uygulamaları, rehberlik ve motivasyon çalışmaları yapılır.