Okul Aile Birliği

Yeni Nesil 2000 Okulları Okul Aile Birliği, veli ve okul yönetimi arasında açık bir iletişim sürdürür.
OAB’ nin Yeni Nesil 2000 Okulları velilerinden seçilmiş bir yönetim kurulu ve alt kurulları vardır. OAB’nin yönetim kurulu her eğitim yılı başında bir yıllık dönem için seçilir.
OAB, her sene yapılan seçimlerin ardından o yıl için hazırlanan “Faaliyet Planı”nı uygulamaya koyar. Her yılın sonunda bir faaliyet raporu hazırlanarak yıl boyunca yapılan çalışmalar özetlenir.

OAB Yönetim Kurulu toplantıları katılmak isteyen tüm velilerimize açıktır. Okul genelini ilgilendiren konular OAB üyeleri aracılığı ile gündeme alınır.
OAB etkinlikleri gönüllü çalışmaya dayanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri :
yeninesil okul aile birliği
Başkan
Özge Kipmen
Başkan Yardımcısı
Ceylan Murat
Sayman
İnci Doruk Gencer
Sekreter
Tuğba Kul
Ceylan Murat
Aslı Güngör
Burcu Yıldız
Özlem Birgün
Didem Yılmaz
Ceylin Erkmen
Başkan
Özlem Altay
Üye
Reyyan Calban
Okul Müdürü
Sevim Düldül
Müdür Yardımcısı
Mehmet Öcalan​
Öğretmen
Nurhan Sönmez
UA-108172016-1