Güvenlik

Okulumuzun güvenliği, kamera ve elektronik güvenlik ekipmanları ile desteklenmiş olup, okullarımızda 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’na tabi olarak faaliyet gösteren kadrolu 1 Güvenlik Amiri ve 8 güvenlik personeli 24 saat üzerinden görev yapar. Kampüs, kapalı devre kamera sistemleri ile 24 saat izlenir.
YeniNesil2000

İletişim
Etkinliklerimizden…