Servis

Bu öğretim yılında öğrenci servis hizmeti, okul yönetiminin özel koşulları ile Öğrenci Servis Yönetmeliği’nin tüm hükümlerine uymayı taahhüt eden TURSAN Turizm tarafından sağlanmaktadır.

Servis araçları, Okul Servis Hizmet Yönetmeliği’ne göre düzenli olarak kontrol edilmekte, hız denetimi yapılmaktadır.

Servis

İletişim
Etkinliklerimizden…