Mali İşler ve Muhasebe

Mali İşler ve Muhasebe Birimi akademik ve idari personele mali mevzuat, finansal, vergi ve muhasebe bilgileri sağlar ve aşağıdaki hizmetleri verir.

  • Muhasebe
  • Nakit Yönetimi
  • Vergi Mevzuatı
  • Ödeme ve Tahsilatlar
  • Bütçe ve Raporlama

İletişim
Etkinliklerimizden…