Okul Aile Birliği

Yeni Nesil 2000 Okulları Okul Aile Birliği, veli ve okul yönetimi arasında açık bir iletişim sürdürür.
OAB’ nin Yeni Nesil 2000 Okulları velilerinden seçilmiş bir yönetim kurulu ve alt kurulları vardır. OAB’nin yönetim kurulu her eğitim yılı başında bir yıllık dönem için seçilir.
OAB, her sene yapılan seçimlerin ardından o yıl için hazırlanan “Faaliyet Planı”nı uygulamaya koyar. Her yılın sonunda bir faaliyet raporu hazırlanarak yıl boyunca yapılan çalışmalar özetlenir.

OAB Yönetim Kurulu toplantıları katılmak isteyen tüm velilerimize açıktır. Okul genelini ilgilendiren konular OAB üyeleri aracılığı ile gündeme alınır.
OAB etkinlikleri gönüllü çalışmaya dayanır.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri :
oab
Başkan
Çiğdem Santalu
Başkan Yardımcısı
Onur Gürbüz
Sayman
Güneş Şener
Sekreter
Didem Doğru​
Ali Aktuğ
Arzu Edebalı
Özge Kipmen
Zeynep Özenoğlu
Gamze Gündal
Didem Şendal
Tuğba Şahlanoğlu
Tuba Kul
Ivgen Yılmaz
Sema Ceylan Anik
Hilal Gül
Okul Müdürü
Sevim Düldül
Müdür Yardımcısı
Mehmet Öcalan​
Öğretmen
Çiğdem Afyük

İletişim
Etkinliklerimizden…