Ortaokul

Yeni Nesil 2000 > Ortaokul

Eğitim Anlayışı

Hoş Geldiniz.

Yeni Nesil Okulları olarak ‘Her Çocuk Tektir’ felsefesiyle yaklaşarak öğrencilerimizin pedagojik gelişim düzeylerine uygun, doğal öğrenme merakını destekleyen ve dalında uzman eğitim kadromuz tarafından hazırlanan ‘zenginleştirilmiş bir program’ uyguluyoruz.

Bu program, 1.sınıftan 4. sınıfa kadar uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı akademik programları sarmal yapısını destekler.

Tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimiz ana dersler, uygulamalı dersler ve kulüplerle temel becerilerini geliştirirler. Zihinsel gelişimleriyle birlikte sorgulamayı ve çok yönlü düşünmeyi öğrenerek sosyal becerilerini de geliştirirler. Yapılandırıcı eğitimle, yeni bilgi ve anlayışlar oluştururlar.

Okulumuzun güçlü yanı 3 dilli eğitim modelimizin olmasıdır. Nitelikli Fransızca, Etkin İngilizce ve Kodlama.

Fransızca bilmek sadece İngilizceyi değil İspanyolca veya İtalyanca gibi diğer Latin dillerini öğrenip konuşmayı da kolaylaştırır ve hızlandırır. Düzgün ve doğru Türkçe yetisi üzerine kurgulanan Fransızca ve İngilizce dil eğitiminden alınan sonuçlar ana dil hâkimiyetine en yakın seviyededir.

Öte yandan, öğrencilerimizin matematik algılarını güçlendiren çalışmalarla onların analitik düşünme yetilerini destekleyecek ‘Matematik Laboratuvar’ derslerinin olması ve bu derslerin sınıf öğretmeni ile birlikte alanında uzmanlaşmış matematik öğretmeni tarafından işlenmesi evrensel bir dil olan Matematiğin kodlamaya geçişini destekler.

Okulumuzda tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanlar her zaman birlikte öğrenme sürecine dâhil oluruz. ‘Her çocuk başarabilir’ ilkesinden yola çıkar ve tüm bilgi ve becerilerimizi ana değerlerimiz olan Saygı, Sorumluluk, Dürüstlük, İletişim, Birlik ve Beraberlik, Güzellik, Gurur, Yaratıcılık ve Merak üzerine inşa ederiz.

Sevim Düldül
İlk-Orta Okul Müdürü

  • Türkçe
  • Fen Bilimleri
  • Sosyal Bilgiler
  • Matematik
  • Fransızca
  • İngilizce
Yeni Nesil 2000

Türkçe Eğitimi

Türkçe derslerinde, anadiline hakim, kendisini doğru ve güzel ifade edebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin, yapılandırmacı eğitim doğrultusunda hazırlanan etkinliklere aktif olarak katılmaları ve okumayı zevkli bir alışkanlık haline getirmelerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda dilbilim derslerinin yanı sıra okuduğunu anlama, çözümleme, yazılı anlatım gibi çalışmaları interaktif olarak gerçekleştiriyoruz.

Yeni Nesil 2000

Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin kavramları anlamaları ve çevrelerindeki doğal olaylarla ilişkilendirmelerini ve onların yaparak ve yaşayarak bu dersi öğrenmelerini hedefliyoruz. Bu da onların bilimsel yöntem becerilerini geliştirme, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurarak sonuç elde etme, soru sorma, problem belirleyip gözlem yapma, hipotez kurma, veriler toplama, analiz yapma, genellemelere varmaları açısından çok önem taşır.

Yeni Nesil 2000

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler derslerinin 4. sınıftan 7. sınıfa kadar hedefi; geçmiş olaylarla günümüz arasında bağlantı kurarak, çağdaş çıkarımlarda bulunmak, yakın çevrede gerçekleşen olayları değişik bakış açılarıyla değerlendirmek, farklı iklim ve coğrafyalarda yaşayan toplumların kültürlerini tanımak, dünyadaki gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerini kavramak, en eski çağlardan itibaren Türklerin dünya medeniyetine katkılarını öğrenerek, geleceğe giden yolda emin adımlar atmak, kavramları ve terimleri bilerek, günlük hayata aktarımını gerçekleştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilmektir.

8. sınıfta İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Vatandaşlık dersi olarak devam eden sosyal bilgiler eğitiminin amacı; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ulusal kültürüne ve değerlerine sahip çıkan, küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek donanımda, erdemli bireyler yetiştirmektir.

Yeni Nesil 2000

Matematik Eğitimi

Matematik dersleri alışageldik öğretme biçimi ve kalıplarından çıkarttırılarak farklı öğrenme biçimlerini destekleyecek çağdaş pedagojik yaklaşımlarla zenginleştirilir. Öğrencilerin matematik bilimini sadece “ders” olarak görmeyip, hayatın içinde deneyimleyerek özümsemeleri hedeflenir.

Yeni Nesil 2000

Fransızca Eğitimi

Okulumuzda uygulanan çağdaş Fransızca dil eğitimini bir iletişim aracı, bir hayat biçimi olarak görüyoruz. Ortaokulda dil öğretiminin dört ana becerisini -okuma, yazma, dinleme, konuşma- pekiştiren çalışmaları dilbilgisi, yaratıcı drama ve terminoloji eğitimi ile derinleştiriyoruz. Öğrencilerin dili kullanmadaki farkındalığını çeşitli aktivite ve yöntemlerle (Fransızca Tiyatro, Kamplar, Sanat, Fen ve Teknoloji alanı vb.) destekliyoruz.

5.sınıf itibariyle Fransızca fen ve matematik terminolojisi çalışmaları akademik programda yer alır. Bununla birlikte öğrencilerimizin Fransızca eğitim veren liselere hazırlık sınıfı okumadan geçiş yapmalarını sağlamak amacıyla Sainte Pulchérie Lisesi ile beraber akademik çalışmalar yapıyoruz

Tüm öğrencilerimizin 8. sınıfın sonunda, dünyanın bütün eğitim kurumları tarafından onaylanan “DELF” sınavlarına girerek A2+ / B1 sertifikalarına sahip olmalarını hedefliyoruz.

Yeni Nesil 2000

İngilizce Eğitimi

Küresel çağda çok dilli olmanın önemini bilerek ikinci yabancı dil olarak 4. sınıftan itibaren İngilizce dil eğitimine de giriş yapıyoruz. Cambridge Üniversitesi “Young Learners” seviye sınavlarıyla onları destekliyor ve en az A2 düzeyinde mezun olmalarını hedefliyoruz.

İngilizce dil programımız, 4. sınıftan itibaren başlar. Cambridge Üniversitesi “Young Learners” seviye sınavlarıyla desteklenir. Öğrencilerimizin, en az A2 düzeyinde mezun olmaları hedeflenmektedir.

Türkçe

Türkçe derslerinde, anadiline hakim, kendisini doğru ve güzel ifade edebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin, yapılandırmacı eğitim doğrultusunda hazırlanan etkinliklere aktif olarak katılmaları ve okumayı zevkli bir alışkanlık haline getirmelerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda dilbilim derslerinin yanı sıra okuduğunu anlama, çözümleme, yazılı anlatım gibi çalışmaları interaktif olarak gerçekleştiriyoruz.

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin kavramları anlamaları ve çevrelerindeki doğal olaylarla ilişkilendirmelerini ve onların yaparak ve yaşayarak bu dersi öğrenmelerini hedefliyoruz. Bu da onların bilimsel yöntem becerilerini geliştirme, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurarak sonuç elde etme, soru sorma, problem belirleyip gözlem yapma, hipotez kurma, veriler toplama, analiz yapma, genellemelere varmaları açısından çok önem taşır.

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler derslerinin 4. sınıftan 7. sınıfa kadar hedefi; geçmiş olaylarla günümüz arasında bağlantı kurarak, çağdaş çıkarımlarda bulunmak, yakın çevrede gerçekleşen olayları değişik bakış açılarıyla değerlendirmek, farklı iklim ve coğrafyalarda yaşayan toplumların kültürlerini tanımak, dünyadaki gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerini kavramak, en eski çağlardan itibaren Türklerin dünya medeniyetine katkılarını öğrenerek, geleceğe giden yolda emin adımlar atmak, kavramları ve terimleri bilerek, günlük hayata aktarımını gerçekleştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilmektir.

8. sınıfta İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Vatandaşlık dersi olarak devam eden sosyal bilgiler eğitiminin amacı; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ulusal kültürüne ve değerlerine sahip çıkan, küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek donanımda, erdemli bireyler yetiştirmektir.

Matematik

Matematik dersleri alışageldik öğretme biçimi ve kalıplarından çıkarttırılarak farklı öğrenme biçimlerini destekleyecek çağdaş pedagojik yaklaşımlarla zenginleştirilir. Öğrencilerin matematik bilimini sadece “ders” olarak görmeyip, hayatın içinde deneyimleyerek özümsemeleri hedeflenir.

Fransızca

Okulumuzda uygulanan çağdaş Fransızca dil eğitimini bir iletişim aracı, bir hayat biçimi olarak görüyoruz. Ortaokulda dil öğretiminin dört ana becerisini -okuma, yazma, dinleme, konuşma- pekiştiren çalışmaları dilbilgisi, yaratıcı drama ve terminoloji eğitimi ile derinleştiriyoruz. Öğrencilerin dili kullanmadaki farkındalığını çeşitli aktivite ve yöntemlerle (Fransızca Tiyatro, Kamplar, Sanat, Fen ve Teknoloji alanı vb.) destekliyoruz.

5.sınıf itibariyle Fransızca fen ve matematik terminolojisi çalışmaları akademik programda yer alır. Bununla birlikte öğrencilerimizin Fransızca eğitim veren liselere hazırlık sınıfı okumadan geçiş yapmalarını sağlamak amacıyla Sainte Pulchérie Lisesi ile beraber akademik çalışmalar yapıyoruz

Tüm öğrencilerimizin 8. sınıfın sonunda, dünyanın bütün eğitim kurumları tarafından onaylanan “DELF” sınavlarına girerek A2+ / B1 sertifikalarına sahip olmalarını hedefliyoruz.

İngilizce

Küresel çağda çok dilli olmanın önemini bilerek ikinci yabancı dil olarak 4. sınıftan itibaren İngilizce dil eğitimine de giriş yapıyoruz. Cambridge Üniversitesi “Young Learners” seviye sınavlarıyla onları destekliyor ve en az A2 düzeyinde mezun olmalarını hedefliyoruz.

İngilizce dil programımız, 4. sınıftan itibaren başlar. Cambridge Üniversitesi “Young Learners” seviye sınavlarıyla desteklenir. Öğrencilerimizin, en az A2 düzeyinde mezun olmaları hedeflenmektedir.

Rehberlik Çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi kapsamlı bir gözlemle öğrencinin tüm gelişimsel süreçlerini yakından takip eder, varsa normal dışı gelişmelerin erkenden tespit edilmesine yardımcı olurken aileyi bu doğrultuda bilgilendirip yönlendirerek öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlar.
Öğrencinin öz denetim becerisinin gelişmesi, kendini keşfetmesi, içsel ve çevresel kaynaklarını etkin kullanması, doğru bir iletişim dili kurgulaması, güçlükler karşısında çözümler üretebilmesi ve baş etme becerisi, bireysel ve grup çalışmaları geliştirmesi amaçlanır.

Tüm bu çalışmalar öğrenci, öğretmen, veli ve okul işbirliği ile güvenilirlik esasına göre yapılır.

Aylık Yemek Menümüze aşağıdaki butonlardan ulaşabilirsiniz. Her ay değişen menümüzü indirebilir ya da çevrimiçi olarak görüntüleyebilirsiniz.