Rehberlik Çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi kapsamlı bir gözlemle öğrencinin tüm gelişimsel süreçlerini yakından takip eder, varsa normal dışı gelişmelerin erkenden tespit edilmesine yardımcı olurken aileyi bu doğrultuda bilgilendirip yönlendirerek öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlar.

Eğitsel rehberlik kapsamında, akademik başarı analizi, hedef belirleme çalışmaları, motivasyon, sınav kaygısı, dikkat geliştirme kapsamında yapılan çalışmalar ile öğrencinin eğitsel yönü desteklenir.

7. ve 8.sınıfların özelinde mesleki rehberlik çalışmaları yapılır.

Tüm bu çalışmalar öğrenci, öğretmen, veli ve okul işbirliği ile güvenilirlik esasına göre yapılır.