Fen Bilimleri

Yeni Nesil 2000 > Fen Bilimleri

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin kavramları anlamaları ve çevrelerindeki doğal olaylarla ilişkilendirmelerini ve onların yaparak ve yaşayarak bu dersi öğrenmelerini hedefliyoruz. Bu anlayış onların bilimsel yöntem becerilerini geliştirme, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurarak sonuç elde etme, soru sorma, problem belirleyip gözlem yapma, hipotez kurma, veriler toplama, analiz yapma, genellemelere varmaları açısından çok önem taşır.