Fransızca

Yeni Nesil 2000 > Fransızca

Okulumuzda uygulanan çağdaş Fransızca dil eğitimini bir iletişim aracı, bir hayat biçimi olarak görüyoruz. Ortaokulda dil öğretiminin dört ana becerisini -okuma, yazma, dinleme, konuşma- pekiştiren çalışmaları dilbilgisi, yaratıcı drama ve terminoloji eğitimi ile derinleştiriyoruz. Öğrencilerin dili kullanmadaki farkındalığını çeşitli aktivite ve yöntemlerle (Fransızca Tiyatro, Kamplar, Sanat, Fen ve Teknoloji alanı vb.) destekliyoruz.

Approche Théâtrale metoduyla Fransızca öğrenmeyi sağlayan tiyatro ve onu içeren tüm unsurları birleştiren bir eğitim modeli uyguluyoruz. Bu yaklaşımla, gerçek hayatı canlandırırken öğrencilerimizde kalıcı öğrenmeyi hedefliyoruz. 

5.sınıf itibariyle Fransızca fen ve matematik terminolojisi çalışmaları akademik programda yer alır. Bununla birlikte öğrencilerimizin Fransızca eğitim veren liselere hazırlık sınıfı okumadan geçiş yapmalarını sağlamak amacıyla Sainte Pulchérie Lisesi ile beraber akademik çalışmalar yapıyoruz.

Tüm öğrencilerimizin 8. sınıfın sonunda, dünyanın bütün eğitim kurumları tarafından onaylanan “DELF” sınavlarına girerek A2+ / B1 sertifikalarına sahip olmalarını hedefliyoruz.