İngilizce

Yeni Nesil 2000 > İngilizce

İngilizceyi okulumuzda Fransızca ile eşdeğer önem taşıyan bir dil olarak görürüz.  

Küresel çağda çok dilli olmanın önemini bilerek ikinci yabancı dil olarak 4. sınıftan itibaren İngilizce dil eğitimine giriş yapıyoruz. Öğrencilerimizin Cambridge Üniversitesi Young Learners’ seviye sınavlarında en az A2 düzeyinde mezun olmaları hedeflenir.