Sosyal Bilgiler

Yeni Nesil 2000 > Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler derslerinin 4. sınıftan 7. sınıfa kadar hedefi; geçmiş olaylarla günümüz arasında bağlantı kurarak, çağdaş çıkarımlarda bulunmak, yakın çevrede gerçekleşen olayları değişik bakış açılarıyla değerlendirmek, farklı iklim ve coğrafyalarda yaşayan toplumların kültürlerini tanımak, dünyadaki gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerini kavramak, en eski çağlardan itibaren Türklerin dünya medeniyetine katkılarını öğrenerek, geleceğe giden yolda emin adımlar atmak, kavramları ve terimleri bilerek, günlük hayata aktarımını gerçekleştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilmektir.

8. sınıfta İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Vatandaşlık dersi olarak devam eden sosyal bilgiler eğitiminin amacı; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ulusal kültürüne ve değerlerine sahip çıkan, küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek donanımda, erdemli bireyler yetiştirmektir.