Türkçe

Yeni Nesil 2000 > Türkçe

Türkçe derslerinde, anadiline hakim, kendisini doğru ve güzel ifade edebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin, yapılandırmacı eğitim doğrultusunda hazırlanan etkinliklere aktif olarak katılmaları ve okumayı zevkli bir alışkanlık haline getirmelerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda dilbilim derslerinin yanı sıra okuduğunu anlama, çözümleme, yazılı anlatım gibi çalışmaları interaktif olarak gerçekleştiriyoruz.