Pedagoji

Yeni Nesil 2000 > Pedagoji

Yeni Nesil Okulları olarak yaklaşımımız; öğrencilerimize her türlü bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak vermektir. Demokratik, tutarlı, disiplinli ve paylaşımcı bir anlayışla;

  • Öğrencilerimizin her birini ayrı ayrı görerek onların bireysel çabaların destekliyoruz.
  • Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerisini kazanmalarını sağlıyoruz.
  • Öğrencilerin, etkin ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmasında onlara rehberlik ediyoruz.
  • Sosyal çevresindeki tüm varlıklara karşı duyarlılık geliştirici etkinlikler gerçekleştiriyoruz.
  • Paylaşımcı ve işbirliği ile çalışmayı esas alan yöntemler kullanıyoruz.
  • Estetik algısının geliştirilmesi ve beslenmesi için onlara zengin ortam sağlıyoruz.
  • Bilgiye erişim araçlarını kullanma olanaklarını sunuyoruz.
  • Okul-aile işbirliğini önemseyerek, çocuk eğitiminde ailenin ve okulun birlikte çalışmasını sağlıyoruz.