Sağlıklı ve Güvenli Yaşam

Yeni Nesil 2000 > Sağlıklı ve Güvenli Yaşam

Yeni Nesil Sağlıklı ve Güvenli Yaşam

Okul bünyesinde bulunan revirimiz, bir doktor ve bir hemşire ile öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza sağlık hizmeti vermektedir. Okul reviri çalışmalarını temelde ilk tanı/tedavi ve koruyucu hizmetlerin sunulduğu bir anlayışla yürütür. Hastalıklardan korunmak için gerekli önlemlerin alınması, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesine yönelik hizmetleri yerine getirir.

Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın olası acil durumlarda güvenliğini sağlamak ve çözüm gerektiren beklenmedik durumlarda koordinasyonumuzu doğru yapabilmek amacıyla oluşturduğumuz acil durum planı bulunmaktadır. Bu plan doğrultusunda her eğitim öğretim yılında öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızla beraber acil durum tatbikatları düzenlemekte ve görev dağılımlarının bilinçli şekilde hayata geçirilişini sağlamayı hedeflemekteyiz.